CAC-UA "Kozats'kiy Kray-2016"

Zaporozhye, Ukraine

Amber Eyes Wood Mark:

Exellent - 1, JCAC, JBOB
Best Female Junior, Best Junior of Breed

Expert: Nina Aleksandrova (Ukraine)
Handler: Ilias Kdyrov